In veel gevallen wordt er pas nagedacht over de evaluatie van een training of opleiding als de opleiding al voorbij is. Je vraagt aan de deelnemers wat zij van de training vonden en laat hen een cijfer geven. Als dit allemaal positief uitpakt wordt vaak de conclusie getrokken dat deelnemers veel geleerd hebben.  

Steeds meer opdrachtgevers beseffen dat deze conclusie onterecht getrokken wordt en  hebben inmiddels behoefte aan een meer diepgaande evaluatie, mogelijk zelfs gerelateerd aan hun organisatiedoelstellingen. De standaard vragenlijsten waarbij tevredenheid van deelnemers wordt gemeten volstaan dan ook niet meer.

Het op verschillende niveaus evalueren van is dan ook een belangrijke taak van HRD professionals.  

Paragraaf 7.1 heeft betrekking op doel en functie van evaluatie. Nadat in paragraaf 7.2 enkele belangrijke uitgangspunten van effectevaluatie zijn behandeld, wordt in paragraaf 7.3 ingegaan op de niveaus van effectevaluatie. Paragraaf 7.4 en 7.5 hebben betrekking op methoden van effectevaluatie.