Organisaties en medewerkers besteden jaarlijks miljarden euro’s aan training en opleiding, met als doel de prestaties te verbeteren. Om te kunnen anticiperen op de turbulent veranderende markt worden steeds vaker bedrijfsopleidingen ingezet.

Enerzijds verwacht men met bedrijfsopleidingen te kunnen inspelen op ontwikkelingen en veranderingen in de technologie, omgeving en op personeelsgebied. Anderzijds dwingen demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing organisaties tot actie. 

De vraag rijst of de investeringen van organisaties in bedrijfsopleidingen wel leiden tot de gewenste resultaten en verbeteringen in de praktijk. Zeer vaak blijken de verwachte effecten niet of onvoldoende op te treden. Volgens de onderzoekers Broad & Newstrom zijn de meeste investeringen in bedrijfsopleidingen weggegooid geld omdat de kennis en vaardigheden die zijn opgedaan in de opleiding niet volledig worden toegepast op de werkplek. Volgens schattingen zou dit zelfs voor 80% van de inspanningen aan de orde zijn. 

Wanneer is een training of opleiding dan wél een rendabele investering? Een belangrijke determinant voor het rendement is de transfer van een training. In deze Module gaan we hier dieper op in.