De nadruk op strategieën van human resource management is niet zozeer een ommekeer van een zakelijke naar een mensgerichte bedrijfscultuur. Het is een manier om als organisatie slagvaardig te kunnen reageren op een veranderende omgeving. Ontwikkelingen in bijvoorbeeld technologie en automatisering, reorganisaties van de werkeenheid, nadruk op klantgerichtheid en het relatief hoge opleidingsniveau van werknemers, vragen een andere benadering ten aanzien van de inzet en motivatie van het menselijk potentieel in een organisatie.

Economische en maatschappelijke ontwikkelingen zijn belangrijke drijfveren bij de totstandkoming van het inzicht om een andere betekenis te geven aan de factor ‘mens’ in een organisatie. Het ontstaan en de vorm van human resource management is daar dan ook een gevolg van (zie Fombrun).

Na een historische oriëntatie rondom human resource management volgt in deze module een uitwerking van het begrip human resource management in relatie tot het strategisch management naar uitgangspunten, dimensies en systemen. De concretisering van de HRM-strategie verloopt via het opleidingsmanagement en de formulering van het opleidingsbeleid

De nadruk op strategieën van human resource management is niet zozeer een ommekeer van een zakelijke naar een mensgerichte bedrijfscultuur. Het is een manier om als organisatie slagvaardig te kunnen reageren op een veranderende omgeving. Ontwikkelingen in bijvoorbeeld technologie en automatisering, reorganisaties van de werkeenheid, nadruk op klantgerichtheid en het relatief hoge opleidingsniveau van werknemers, vragen een andere benadering ten aanzien van de inzet en motivatie van het menselijk potentieel in een organisatie.

Economische en maatschappelijke ontwikkelingen zijn belangrijke drijfveren bij de totstandkoming van het inzicht om een andere betekenis te geven aan de factor ‘mens’ in een organisatie. Het ontstaan en de vorm van human resource management is daar dan ook een gevolg van (zie Fombrun).

Na een historische oriëntatie rondom human resource management volgt in dit hoofdstuk een uitwerking van het begrip human resource management in relatie tot het strategisch management naar uitgangspunten, dimensies en systemen. De concretisering van de HRM-strategie verloopt via het opleidingsmanagement en de formulering van het opleidingsbeleid.