Elke organisatie dient een beleid te ontwikkelen dat het voortbestaan van de organisatie op korte, middellange en lange termijn garandeert. Dit wordt ook strategische planning genoemd. Vanuit een strategische planning worden ondernemingsdoelen gesteld en wordt het strategisch beleid geformuleerd. Het opstellen van dit strategisch beleid is een belangrijk instrument bij het streven naar continuïteit van de organisatie. Het strategisch beleid behelst het implementeren van het ontwikkelde beleid tot organisatieveranderingen, functiewijzigingen en het aanpassen van werkprocessen.

De implementatie van het nieuwe beleid zal daarom vaak ondersteund moeten worden met interventies om de medewerkers voor te bereiden op deze veranderingen. Deze interventies kunnen van diverse aard zijn. Vaak blijkt opleiden of trainen ingezet te worden. 

Door het ontwikkelde beleid te verweven en stroomlijnen met alle interventies wordt de kans op het succesvol implementeren van een verandering groter. De feitelijke (bedrijfs)opleiding, training of cursus, is daarbij slechts één onderdeel van een langdurig en complex ontwikkelingsproces. Dit alles samengevat wordt het model van strategisch opleiden genoemd.