Een aantal trends wijst erop dat arbeidsorganisaties meer en meer een ander beroep doen op de inzet van hun werknemers: de nadruk ligt op meer productiviteit, kwaliteit en/of klantgerichtheid, ruimte voor innovatie en vooral een grotere bereidheid tot verandering. De Ontwikkelaar van het Menselijk Kapitaal in Organisaties, (van oudsher vaak de opleidingsfunctionaris) vervult daarin een toenemend aantal (verschillende) functies en rollen die hem tot een belangrijke spil maken in de ontwikkeling van mensen in organisaties. De rol van de opleidingsfunctionaris verandert steeds meer naar die van HRD professional. De letters HRD staan voor het Engelse Human Resource Development. Vrij vertaald betekent deze term Menselijk Kapitaal Ontwikkeling. Het ontwikkelen van Menselijk Kapitaal omvat meer dan Opleiden, trainen en coachen.

 

Dit roept vragen op over de wellicht veranderende taak en de rol van opleiders:

•        Uit welke componenten bestaat het veranderende werk van opleiders?

•        Welke competenties hebben opleiders dan nodig om hun werk te verrichten?

•        Welke kwaliteitseisen en standaarden kunnen daaraan worden gesteld?

•        Welke ethische kenmerken vertoont dit werk? Waaraan normeren opleiders zich?


Een aantal trends wijst erop dat arbeidsorganisaties meer en meer een ander beroep doen op de inzet van hun werknemers: de nadruk ligt op meer productiviteit, kwaliteit en/of klantgerichtheid, ruimte voor innovatie en vooral een grotere bereidheid tot verandering. De Ontwikkelaar van het Menselijk Kapitaal in Organisaties, (van oudsher vaak de opleidingsfunctionaris) vervult daarin een toenemend aantal (verschillende) functies en rollen die hem tot een belangrijke spil maken in de ontwikkeling van mensen in organisaties. De rol van de opleidingsfunctionaris verandert steeds meer naar die van HRD professional. De letters HRD staan voor het Engelse Human Resource Development. Vrij vertaald betekent deze term Menselijk Kapitaal Ontwikkeling. Het ontwikkelen van Menselijk Kapitaal omvat meer dan Opleiden, trainen en coachen.

 

Dit roept vragen op over de wellicht veranderende taak en de rol van opleiders:

•        Uit welke componenten bestaat het veranderende werk van opleiders?

•        Welke competenties hebben opleiders dan nodig om hun werk te verrichten?

•        Welke kwaliteitseisen en standaarden kunnen daaraan worden gesteld?

•        Welke ethische kenmerken vertoont dit werk? Waaraan normeren opleiders zich?