Inschrijven:

Om u voor deze cursus in te schrijven klikt u hier. U komt dan bij een cursusbeschrijving op onze website en door op de button inschrijvente klikken kunt u door het inschrijvingsformulier in te vullen aangeven deze cursus te willen gaan volgen.

na ontvangst van uw inschrijving krijgt u per e-mail de inlogcodes van ons toegezonden, samen met de factuur.

Na succesvolle afronding van de cursus ontvangt u een certificaat van deelname. Dit certificaat kunt u gebruiken om uw PE punten te registreren via het portal van de NBA.


BELANGRIJK: 

LEES NA TOEGANG TOT DE CURSUS EERST DE INFORMATIE OP HET NIEUWSFORUM. HIERIN STAAN PRAKTISCHE TIPS OM MAXIMAAL GEBRUIK TE MAKEN VAN DE MOGELIJKHEDEN DIE DE E-@CADEMY BIEDT!


Inhoud:

Een bancaire financiering is voor MKB-ondernemingen geen vanzelfsprekendheid meer. Ook is bancair financieren niet altijd de beste oplossing. Er is echter nog steeds veel behoefte aan financieringen én er blijft veel kapitaal in de markt dat op zoek is naar een hoger rendement. Zie hier de voedingsbodem voor alternatieve financieringsmogelijkheden. Hoe creëert u, als adviseur van MKB relaties, in dit spanningsveld, waarde voor uw klant als accountant?

Deze cursus biedt u antwoorden via een gelaagde opbouw. 

Zo krijgt u aangeboden: 

  • filmpjes ter toelichting, bestudering en samenvatting
  • leerteksten om uw parate kennis op het gebied van gestapeld financieren te verhogen
  • verdiepende teksten om u van relevante achtergrondinformatie te voorzien
  • opdrachten waarvan u uw antwoorden en visie kunt uploaden om uw toepassingsgerichtheid te ontwikkelen
  • de mogelijkheid om uw vragen dmv e-coaching te stellen
  • de mogelijkheid om uw ideeën via het forum te delen met andere deelnemers

gestapeld financieren

Daarnaast wordt er een face-to-face bijeenkomst gefaciliteerd.
Tijdens deze zullen wij klassikaal met u stilstaan bij de concrete toepassing van casuïstiek. Daarnaast bestaat er tijdens deze bijeenkomst uit een intervisie sessie.

Tijdens deze bijeenkomst wordt u in de gelegenheid gesteld om concrete casuïsitiek in te brengen en mee te denken over de oplossing van de casuïsitiek van uw collega deelnemers. Mocht u (nog) niet beschikken over eigen casuïsitiek, geen probleem! Op basis van onze ervaring kunnen wij dit ook inbrengen.

Op deze wijze zorgen wij voor een interactieve cursus die u in staat stelt om betekenisvol 16 PE punten te verdienen én gewapend met de juiste bagage de financieringsvragen van uw relaties het hoofd te bieden.

Wij wensen u veel leerplezier bij de cursus 'Gest@peld Financieren'.